Poznáme víťazov 1. ročníka medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu v Lipt. Hrádku

stklh Škola v médiách

V Liptovskom Hrádku sa v dňoch 13. – 15. februára 2017 uskutočnil 1. ročník medzinárodnej baletnej súťaže s názvom ,,Nádej baletu“. Na Slovensku je to v súčasnosti jediná súťaž pre budúcich profesionálnych baletných umelcov, ktorej organizátorom je Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku. Do poroty prvého ročníka zasadli renomované osobnosti európskeho baletu, ktoré hodnotili mladých súťažiacich tanečníkov zo Slovenska, Česka …

Ďakovný list

stklh Škola v médiách

Súkromné konzervatórium v Nitre nám udelilo ďakovný list za účasť na celoslovenskej súťaži žiakov slovenských konzervatórií s názvom PRIESTOR PRE TALENT.