Ďakovný list

stklh Škola v médiách

Súkromné konzervatórium v Nitre nám udelilo ďakovný list za účasť na celoslovenskej súťaži žiakov slovenských konzervatórií s názvom PRIESTOR PRE TALENT.