Deň učiteľov 2017

stklhŠkola v médiách

Cenu Jána Juraja Grűnwalda“ – najvyššie ocenenie z rúk primátora mesta Branislava Trégera a vedúcej odboru organizačného, školstva a sociálnych vecí Martiny Harichovej prevzala riaditeľka súkromnej základnej školy a súkromného tanečného konzervatória, Eva Ohraďanová. „Cena Jána Juraja Grűnwalda“ bola udelená aj našej pani učiteľke Ľubici Rúčkovej.

Celý článok nájdete tu.