Liptovské divadlo tanca s novou inscenáciou…

stklhŠkola v médiách

„Najnovší projekt LDT je unikátny svojím rozsahom“, uviedla producentka divadla Eva Ohraďanová. „Inscenácia Rozprávky je po viacerých stránkach jedinečná. Vzniká na pôvodnú hudbu Oskara Nedbala v úprave hudobného skladateľa Viliama Gräffingera.

Mesačník mesta Liptovský Hrádok 02/2018