Výstava „Prestávka pred búrkou“

Michaela KošováAktuality zo školy

5.3.2024 sme v spolupráci s Liptovskou Galériou P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši absolvovali zaujímavú celoškolskú akciu – komentovanú prehliadku výstavy veľkoformátových figuratívnych malieb s názvom „Prestávka pred búrkou“, ktorá zobrazuje mladých ľudí v tínedžerskom veku, ktorí sa pomaly pripravujú na zaraďovanie sa do spoločnosti v neurčitom teréne medzi detstvom a dospelosťou. Výnimočné bolo aj to, že nám výstavu predstavila priamo jej autorka Alena Adamíková a naši žiaci mali možnosť vyskúšať si aj tanečnú improvizáciu medzi obrazmi a prepojiť tak výtvarné umenie s tanečným.