Ing. Jaroslav Zahradník, MPC

stklhMedailónky učiteľov

„Celý môj život je o práci s ľuďmi, o ich vzdelávaní a o filantropii. Bol som učiteľom i manažérom viacerých spoločností, v súčasnosti som majiteľom vzdelávacej a poradenskej agentúry. Mojim cieľom je odovzdať nastupujúcej generácii čo najviac vedomostí a skúseností z reálnej praxe.“