Maturanti

stklhAktuality zo školy

V deň, keď sa z dôvodu pandémie zavreli školy, mali naši maturanti naplánovanú stužkovú. Žiaľ, prišli o ňu. Následne prišli aj o štandardnú maturitnú skúšku, absolventskú skúšku, absolventský koncert a nemohli ani obhájiť svoje úžasné absolventské práce. Iní by im závideli, no nám je to nesmierne ľúto. Nielen preto, že prišli o skúšku dospelosti (ktorá je istým medzníkom v živote každého človeka), ale najmä preto, že vieme, akí sú skvelí. Celých 8 rokov na našom konzervatóriu tvrdo pracovali, zapájali sa do mnohých aktivít a svoju školu s úspechmi reprezentovali aj na medzinárodnej úrovni. Maturantov sme v tomto roku mali len troch (na konzervatóriu nič výnimočné) a sme na nich nesmierne hrdí. Dnes sú z nich diplomovaní umelci a právom im prináleží titul „DiS. art.“. Okrem výborných tanečných výkonov, vedomostí, jazykovej vybavenosti a pedagogického minima, získali aj vzácne mäkké zručnosti. Sú kreatívni, pripravení na prácu v tíme, podporujúci, empatickí a nezaskočí ich žiadna náhla zmena.
MARGARÉTKA je prijatá na VŠMU a to z prvého miesta smiley Okrem toho už v maturitnom ročníku vytvorila svoj vlastný projekt – multižánrové umelecké dielo „Vystúp z obrazu“, ktoré prezentovala v 4 mestách žilinského kraja na stredných školách aj verejných priestranstvách. Čaká ju ešte prijímacie konanie na medzinárodnú univerzitu. Držíme palce yes
ZUZKA sa už v maturitnom ročníku stala súčasťou veľkolepej produkcie muzikálu West side story a dnes prijíma angažmány v ďalších muzikáloch. Držíme palce yes
JAKUB už počas štúdia prejavoval nielen ako výborný tanečník, ale aj ako mimoriadne perspektívny choreograf. Vytvoril niekoľko autorských choreografií, je víťaz mnohých súťaží a už v maturitnom ročníku sa stal súčasťou tanečnej a akrobatickej zložky muzikálu Tarzan v Prahe. Dnes je súčasťou pražského divadla The Loosers a čakajú ho prijímacie skúšky na AMU. Držíme palce yes

Právom sme na nich všetci hrdí. Vďaka všetkým pedagógom, vychovávateľom a hosťujúcim osobnostiam, ktorí sa podpísali pod ich umelecký aj osobnostný rast. Rovnako aj rodičom, ktorí ich s plnou dôverou vložili práve do našich rúk.

Špeciálne poďakovanie patrí PaedDr. Ľubici Rúčkovej, ktorá ich ako triedna učiteľka viedla 7 rokov. A rovnako aj RNDr. Erike Menkynovej, ktorá v poslednom roku prebrala ich triednictvo a ktorá sa po ukončení karantény a uvoľnení prísnych reštrikcií rozhodla aspoň symbolicky previesť našich maturantom všetkým, o čo prišli. A tak sme ich v jeden deň dekorovali maturitnými stužkami, aspoň symbolicky ich žmýkali pred maturitným stolom a so záujmom si vypočuli obhajoby ich záverečných prác. S hrdosťou sme im odovzdali maturitné vysvedčenie a absolventské diplomy. Mimoriadne dojemná bola rozlúčka, ktorú im pripravili ich spolužiaci z nižších ročníkov cez ZOOM.

Naše srdcia sú smutné, lebo končí ďalší silný ročník našej školy. Súčasne sú ale šťastné a hrdé, pretože sme svetu odovzdali mladých, krásnych, schopných a zodpovedných dospelých ľudí.