Mgr. Martina Kotyková

stklhMedailónky učiteľov

Výučba predmetov

Biológia, Chémia, Anatómia a fyziológia

Vzdelanie

1993 – 1997  Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

1997 – 2002  Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Mgr. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov špecializácia: biológia – chémia)

Pedagogická prax

2002 – 2012  Interný pedagóg  Základná škola s materskou školou Ľubeľa

2012 – 2017  Externý pedagóg  Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok