PaedDr. Ľubica Rúčková

stklhMedailónky učiteľov

„Mám to šťastie, že moja práca je zároveň mojím koníčkom. Rada pracujem s deťmi bez rozdielu veku. Vždy ma inšpirovali a verím, že aj ja ich. V školstve pracujem celý život, ale stále ma vie nadchnúť kreativita, entuziazmus a cieľavedomosť žiakov. Mám vzťah ku všetkým druhom umenia, hlavne však k literatúre, tancu a hudbe. Snažím sa o to, aby si žiaci hľadali cestu ku skutočným hodnotám v literatúre, ale i v jazyku. Mám rada prirodu,hory, turistiku a snažím sa vplývať na žiakov tak, aby sa stali jej súčasťou a chránili ju.“

Vzdelanie:
 • 1976 – 1980  Stredná pedagogická škola Seč, okr. Chrudim
 • 1980 – 1985   Pedagogická fakulta Nitra
 • 1987 – 1988   rigorózne štúdium­­- PaedDr.
Zamestnanie:
 • 1986 – 2008  SOU kožiarske, DOŠ, OA L. Mikuláš
 • 2008 – 2011   DOM, a.s. L. Hrádok ,  asistentka                
 • 2011 – 2017   Súkromné tanečné konzervatórium L. Hrádok
Aprobačné predmety:
 • slovenský jazyk a literatúra
 • občianska náuka
 • etická výchova
 Triednictvo:
 • sekunda
 • sexta
  Záľuby:
 • literatúra, umenie
 • filozofia
 • turistika
 • lyžovanie