Mgr. Zuzana Šubjaková

stklhMedailónky učiteľov

Výučba predmetov

náboženská výchova

Vzdelanie

2000 – 2006 – Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta – ukončené magisterské štúdium v odbore Učiteľstvo  všeobecnovzdelávacích predmetov; kombinácia predmetov slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova
1996 – 2000 – SPŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok – technické a informatické služby

Prax

2013 – súčasnosť – Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok
2006 – 2007 – ZŠ Východná – učiteľka  /slovenský jazyk a literatúra, náboženská  výchova, etická výchova, anglický jazyk/

Záľuby

rodina, cestovanie, turistika, divadlo, literatúra, ručné práce