RNDr. Erika Menkynová

stklhMedailónky učiteľov

„Ako učiteľka matematiky som pôsobila na viacerých stredných školách, až som sa nakoniec usadila medzi tanečníkmi. Tak sa medzi moje záľuby dostal aj balet, samozrejme v prevedení mojich žiakov. A čo im dáva matematika? Minimálne správne si prepočítať kroky v kombináciách a verím, že aj trochu viac.“

Výučba predmetov

matematika

Vzdelanie

Gymnázium Fiľakovo
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského – učiteľstvo 2. cyklu s aprobáciou matematika – chémia

Pedagogická prax

SOU obchodné v Liptovskom Mikuláši
Dievčenská odborná škola v Liptovskom Mikuláši
Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši
Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku – výučba predmetu matematika

Iné pracovné kompetencie

Zástupkyňa riaditeľky školy