Dipl. prof. Lidija Pavlović

stklhMedailónky učiteľov

 

„Pre mňa je tanec život. Keď vidím ako žiaci tancujú celým srdcom, žijem život na plno a je to pre mňa najväčší úspech svojho profesionálneho života.“

Kompetencie

Strategická poradkyňa, Pedagóg prvej akadémie baletu v Srbsku

Vzdelanie

Štátnu baletnú školu v Belehrade absolvovala ako najlepšia žiačka svojej generácie. Tanečnú kariéru začala v balete Národného divadla v Belehrade, kde pôsobila ako sólistka vo všetkých klasických aj súčasných repertoárových dielach. Je autorkou vzdelávacieho programu a štandardov klasického baletu prvej súkromnej baletnej školy v Čiernej Hore.

Profesionálne pôsobenie

Zakladateľka Združenia profesionálnych tanečníkov, učiteľov a choreografov v Srbsku, pedagóg štátnej baletnej školy v Belehrade, strategická poradkyňa v prvej akadémii baletu v Srbsku a hosťujúca učiteľka na viacerých tanečných školách v Srbsku. Okrem tanca študovala aj etnológiu, antropológiu a komunikáciu.