Ďakovný VŠMU v Bratislave

stklhŠkola v médiách

Dekanka hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. napísala ďakovný list našej škole.