Večer Baletu SND a študentov: nezabudnuteľný, originálny a dôstojný

stklh Škola v médiách

Vrchol večera pred prvou prestávkou prinieslo číslo Ach Bože z nebe choreografa Mgr. Art. Igora Holováča, ktoré stvárnili žiaci Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok. Na to, že to boli žiaci konzervatória, zvládli to na vysokej profesionálnej úrovni a ich celkový tanečný prejav bol veľmi vyzretý. Holováčova choreografia je náročná: mnoho striedaní ženských a mužských sól, duetov a spoločných častí, pričom bola postavená mimoriadne muzikálne. Pohybovú kreativitu a technickú náročnosť choreografie zvládli mladí tanečníci na výbornú.

Zobraziť celý článok