Karanténu sme prijali ako výzvu

stklhŠkola v médiách

Ochorenie Covid-19 nám prinieslo obrovské komplikácie, ktoré však možno vnímať aj ako otvorené dvere novým príležitostiam. A tak sme túto situáciu vyhodnotili aj my. Už od prvého dňa karantény sme preniesli vyučovací proces do online priestoru. Naši učitelia nie sú len zadávateľmi úloh, ale sú priamo prítomní na vyučovaní. Zmenilo sa len prostredie, v ktorom výučba prebieha.

Zobraziť celý článok