spoločná fotografia všetkých ucinkujucich

10. výročie založenia STK LH

Michaela KošováAktuality zo školy

17.6.2022 sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil slávnostný koncert dvoch sesterských škôl.

Spoločne so svojimi žiakmi a pedagógmi oslávili 20. výročie založenia Súkromnej základnej školy a 10. výročie založenia Súkromného tanečného konzervatória. Dôvodom na spoločnú oslavu bol fakt, že obidve školy majú rovnakého zriaďovateľa a veľmi úzko spolu spolupracujú.

Pri vzniku STK v roku 2012 stála Súkromná základná umelecká škola, ktorá v tom čase vstupovala do druhej dekády svojej existencie. Už v minulosti z nej, aj z tanečného klubu Jessy odchádzali talentovaní tanečníci na rôzne slovenské konzervatóriá, aby svoj talent rozvinuli na profesionálnu úroveň. Často však mimoriadne tanečné talenty ostali nerozvinuté, keďže odchod z Liptova v mladom veku bol pre mnohé deti bariérou. Vznik tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku tento problém vyriešil a žiaci Súkromnej ZUŠ a TK Jessy dostali možnosť plynule pokračovať v profesionálnom rozvoji priamo vo svojom bydlisku. Dnes práve títo žiaci tvoria podstatnú časť žiackej základne konzervatória, no každý rok ich v nemalej miere dopĺňajú tanečníci z ostatných častí Slovenska aj zo zahraničia.

Do prvého školského roka vstupovalo konzervatórium s 8 žiakmi študujúcimi v jednej tanečnej sále a jednej učebni. V súčasnosti má škola 40 žiakov a vyučovanie prebieha v dvoch budovách na ploche takmer 780 m2 a pre žiakov sme vybudovali vlastný internát v rozlohe 450m2.