Liptovské divadlo tanca

stklhAktuality zo školy

Liptovské divadlo tanca vzniklo ako slobodná umelecká platforma so zameraním na súčasný tanec a vizuálne umenie. Uvádza mladých  choreografov, tanečníkov, výtvarníkov a iných umelcov. Je nezávislou scénou pre prezentáciu autorských tanečných diel domácich umelcov na Slovensku i v zahraničí.

Liptovské divadlo tanca ponúka:
 • Predstavenia pre širokú verejnosť
 • Výchovné koncerty pre žiakov stredných škôl a vyšších ročníkov ZŠ spojené s krátkou informáciou o súčasnom umení a otvorenou debatou s účinkujúcimi  a tvorcami
 • Hosťovanie na festivaloch

Tanečná inscenácia PRA©H

Je unikátne digitalizované predstavenie, spájajúce tanec s novými obrazovo-vizuálnymi médiami tretieho tisícročia. Je umeleckou výpoveďou choreografa Radoslava Piovarčiho hľadajúceho odpovede na témy objavovania Nových krajín, Tvárí, Nehy, Vášní, (S)krotenia a Pokory.

 

 

Inscenácia je výsledkom spolupráce
 • Ateliéru digitálnych médií FVÚ Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • Občianskeho združenia TRAKT z Trenčína
 • Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku
 • Mesta Liptovský Hrádok
Prínos inscenácie
 • Využíva najnovšie digitálne a vizuálne efekty
 • Spája tvorivý tím profesionálov a vysokoškolákov s tímom tanečníkov z konzervatória
 • Je unikátnym projektom v SR
 • Ponúka nové divadelné vyjadrovacie prostriedky

Tanečná inscenácia Hračky