Výučba pokračuje online

stklhAktuality zo školy

Milí študenti a rodičia.

Od pondelka 16. 3. 2020 nás čaká dištančné vzdelávanie prevažne online formou. Je to pre nás všetkých novinka a v tomto okamihu nevieme posúdiť, nakoľko budeme úspešní. Rozhodli sme sa však vstúpiť do tohto experimentu, aby sme plynule pokračovali vo vyučovacom procese a nenarušili kontinuitu vzdelávania. Uľahčíme si tým návrat do školy po ukončení karantény, keďže sa nedostaneme do stresu s doháňaním zameškaného učiva.

 

V nasledujúcich 2 týždňoch prechádzame na online dištančné vzdelávanie nasledovne:

  • Vyučovanie pre sekundu, terciu a kvartu začína každý deň o 9:00 hod. online spojením s konkrétnym vyučujúcim podľa rozvrhu. Nasleduje vyučovanie prostredníctvom skupinovej videokonferencie. Vo štvrtok a piatok v niektorých ročníkoch začína vyučovanie samostatnou prácou a spojenie s učiteľom bude následne v priebehu hodiny len kontrolné.
  • Vyučovanie pre kvintu a septimu začína online konferenciou od 8:00 hod. do 9:30 a pokračuje sledovaním povinných vzdelávacích filmov na RTVS (viac info nižšie). Po skončení filmu a po prestávke o 11:00  pokračuje vyučovanie online spojením s učiteľom podľa rozvrhu.
  • Vyučovanie pre sekundu, terciu a kvartu bude prebiehať od pondelka do piatku vždy v dvojhodinových celkoch. Prvá dvojhodinovka v čase od 9:00 do 10:30 a druhá dvojhodinovka od 11:00 do 12:30. Po nich nasleduje samoštúdium v ostatných predmetoch.
  • V predmetoch GEO, FYZ, BIO, CHE, AaF budú učitelia posielať študijné materiály, ktoré žiaci naštudujú samostatne s tým, že budú mať po návrate do školy zabezpečený dodatočný výklad.
  • Oktáva pokračuje v dištančnom štúdiu, ako doteraz. Učitelia maturitných predmetov podľa potreby zadajú študentom úlohy už osvedčeným spôsobom. Online vzdelávanie bude prebiehať nezávisle na pevnom rozvrhu vždy po predchádzajúcej vzájomnej dohode s vyučujúcimi cez Messenger.

 

RTVS zareagovala na povinnú karanténu školákov a zaradila do svojho programu filmy z povinnej literatúry. Tieto sú výbornou pomôckou pre maturity, preto ich dávame do nášho rozvrhu ako povinné pre ročníky kvinta, septima a oktáva. Vysielanie filmov bude prebiehať na televíznom programe TROJKA so začiatkom vždy o 9:30 od.

  • Pondelok 16.3. – Dobrodružstvo pri obžinkoch
  • Utorok 17.3. – Kolíska
  • Streda 18.3. – Tri gaštanové kone
  • Štvrtok 19.3. – Peter a Lucia
  • Piatok 20.3. – Keď báčik z Chochoľova umrie

Zdôrazňujeme, že pozeranie filmov je pre všetkých študentov druhého stupňa povinné a budete z nich spracovávať krátku správu (detaily Vám zadá p. učiteľka). Po návrate do školy sa filmom budete venovať aj v rozboroch.

Upravený rozvrh hodín zverejníme na našej webovej sránke školy.