Dipl. prof. Lidija Pavlović

stklh Medailónky učiteľov

  „Pre mňa je tanec život. Keď vidím ako žiaci tancujú celým srdcom, žijem život na plno a je to pre mňa najväčší úspech svojho profesionálneho života.“ Kompetencie Strategická poradkyňa, Pedagóg prvej akadémie baletu v Srbsku Vzdelanie Štátnu baletnú školu v Belehrade absolvovala ako najlepšia žiačka svojej generácie. Tanečnú kariéru začala v balete Národného divadla v Belehrade, kde pôsobila ako …

Mgr.art. Eva Ohraďanová ArtD.

stklh Medailónky učiteľov

Výučba predmetov teória a metodika tanca, psychológia v tanečnej praxi, pedagogický seminár Aktivity zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku zriaďovateľka Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku zriaďovateľka Liptovského divadla tanca prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska členka pracovnej skupiny pre tvorbu profesijných štandardov učiteľov ZUŠ členka stálej poradnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR …