Pavel Ďumbala

stklhMedailónky učiteľov

Štúdium a pôsobenie

Už počas štúdií vystupoval ako sólista v Štátnom divadle v Košiciach. K najvýznamnejším patrí patrili titulné postavy v Luskáčikovi, postava Šaška v Labuťom jazere alebo Colin v Márnej opatrnosti. Po škole nastúpil do Armádneho umeleckého súboru v Prahe a neskôr sa na krátko opäť vrátil do košického divadla. Nasledovali angažmány v Pražskom komornom balete Pavla Šmoka, v Hudobnom divadle Karlín, v Národnom divadle v Prahe a externá spolupráca s Laternou magikou, so súborom Unia nova a s umeleckou agentúrou Bohemia art.

Úspechy

Ako tanečník dosiahol najväčší úspech v charakterových roliach, niektoré z nich mu vyniesli prestížne ocenenia. Od roku 1997 pôsobil ako umelecký šéf, pedagóg, choreograf a dramaturg baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni. V sezóne 1999/2000 uviedol svoj prvý celovečerný balet Don Quijote podľa predlohy Máriusa Petipu a Alexandra Gorského. V sezóne 2002/2003 novo prepracoval balet Márna opatrnosť. Od sezóny 2003/2004 pôsobil ako šéf baletu Štátnej opery Praha. Tu s Pavlom Šmokom vytvoril choreografiu a režíroval Prokofievovu Popolušku, ktorú videli aj diváci v Grécku, severnom Taliansku a Sicílii. V roku 2007 spolu s bývalou primabalerínou Hanou Vláčilovou režijne i choreograficky pripravil veľmi úspešnú inscenáciu Čajkovského Labutieho jazera.

Súčasnosť

V súčasnosti so svojou manželkou Pavlínou vedie Baletní školu Terpsichoré v Prahe, kde k baletnému umeniu zapaľuje stovky detí a mládežníkov. O úspešnosti ich práce najlepšie vypovedajú excelentné úspechy v Českej republike aj v zahraničí.