Mgr.art. Eva Ohraďanová ArtD.

stklhMedailónky učiteľov

riaditeľka konzervatória

Výučba predmetov

teória a metodika tanca, psychológia v tanečnej praxi, pedagogický seminár

Aktivity
 • zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku
 • zriaďovateľka Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku
 • zriaďovateľka Liptovského divadla tanca
 • prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
 • členka pracovnej skupiny pre tvorbu profesijných štandardov učiteľov ZUŠ
 • členka stálej poradnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vzdelanie
 • 2012 – 2017 Doktorandské štúdium VŠMU (tanečné umenie)
 • 2012 – 2013 Funkčné inovačné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov v školstve
 • 2002 – 2004 Funkčné vzdelávanie pre riadiacich pracovníkov v školstve
 • 1999 – 2002 Vysoká škola múzických umení v Bratislave (pedagogika ľudového tanca)
 • 1997 – 2001 Vysoká škola múzických umení v Bratislave (pedagogika tanca pre ZUŠ)
 • 1994 – 1996 Vzdelávanie pre choreografov folklórnych súborov pri NOC v Bratislave
 • 1993 – 1997 Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš
Interpretačná prax

DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláš
FS Váh, Liptovský Mikuláš
FS Gymnik, Bratislava
Členka tanečnej zložky muzikálu Dracula (Bratislava,Prešov, Moskva)
Městské divadlo Brno (Svet plný anjelov, Cabaret, Golden Broadway)

Pedagogická prax

DFS Drienka, Bratislava
FS Váh, Liptovský Mikuláš
FS Véna, Trenčín
TK Jessy, Vavrišovo
Súkromná ZUŠ, Liptovský Hrádok
Doplnkové vzdelávanie pre tanečných pedagógov pri SZUŠ, Liptovský Hrádok
Súkromné tanečné konzrvatórium, Liptovský Hrádok

Choreografická prax

DFS Pramienok, Liptovský Mikuláš
FS Véna, Trenčín
TK Jessy, Vavrišovo
FS Lučina, Cleveland – USA