Mgr. Magdaléna Jurčová

stklhMedailónky učiteľov

Vzdelanie

1967 Stredná všeobecnovzdelávacia škola Piešťany

1972 Vysoká škola Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave

odbor: učiteľstvo 1.- 5. roč. ZŠ + Hudobná výchova 2 stupeň

1979 – 1981 UK v Bratislave postgraduálne štúdium

Odborná a Pedagogická Prax

– pedagogička v ZŠ v 1.-4 roč. a Hudobná výchova v 5-9 roč.

-padagogička v LŠU- hudobnú náuku

Práce a Projekty

Diplomová práca Ľudové piesne z Pribyliny a Lipt. Kokavy rok. 1972

Záverečná písomná práca modernizácia Hudobnej výchovy v 1.-4 roč. ZŠ

Projekty vypracované na rozvoj regionálnej výchovy (folklór) Zvyky a obyčaje v našej obci (3 projekty) dotácia z MS Martin

Iniciatívy

Založenie folklórneho súboru 1981-1986 pri ZŠ- Čajo Palo Jagor (v preklade dievčatá z pod brehu) v roku 1991-1994 Súbor Pribylinka. V roku 2012 folklórny súbor Pribylinček, ktorý fungoval do roku 2019. Činnosť v Slovenskom červenom kríži, kde získala rôzne ocenenia. Najvyšším ocenením je 1. stupeň Za humanitu.

Súčasnosť

Pedagogička na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v LH od školského roku 2015/2016. vyučuje predmety Hru na klavíri, hudobnú výchovu a dejiny hudby.