Mgr. Anna Jágerská

stklhMedailónky učiteľov

„Už od detstva som mala vzťah ku jazykom a počas mojich štúdií som zistila, akú významnú rolu hrá učiteľ pri budovaní tohto vzťahu a aký dôležitý je jeho prístup a motivácia. Bola by som rada, aby moji žiaci aj vďaka mne objavili čaro učenia sa už teraz, keď majú priestor a čas venovať sa vzdelávaniu a mohli si tak otvoriť dvere do sveta bez obáv z uplatnenia.“

Výučba predmetov

Anglický jazyk, Geografia, vedenie krúžku „Let´s speak english“

Vzdelanie

2001 – 2006   Evanjelické gymnázium Tisovec (bilingválne štúdium)
2006 – 2009   FF Prešov ( Bc. – odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry)
2009   Eberhard Kärls Universität Tübingen Nemecko
2009 – 2011   FF Prešov ( Mgr. – odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry)

Profesijné zameranie

2016  Učiteľ anglického jazyka STKLH Liptovský Hrádok
3/2016 – 6/2016 Učiteľ anglického jazyka Gymnázium Liptovský Hrádok
2015 – 2017   Učiteľ anglického a nemeckého jazyka InterTechnik s.r.o, Liptovský Mikuláš
2015 – 2016   Učiteľ anglického jazyka Tesla s.r.o., Lipt.Hrádok
2014 – 2015  Finančný analytik IBM Slovensko
2013 – 2014  Team Leader IBM Slovensko
2011 – 2013  Administrátor IBM Slovensko

Projekty a incitatívy

Založenie vzdelávacieho programu pre vedúcich pracovníkov firmy
Facilitátor kurzu kreatívne myslenie