RNDr. Milan Tokár

stklhMedailónky učiteľov

Vzdelanie

1968-1971  Stredná všeobecno vzdelávacia škola, Brezno

1973-1978  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – experimentálna  fyzika – „Fyzika plazmy a nukleárnych reakcií “

1981           Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – rigorozná  skúška „Fyzikálna elektronika a optika“

Pedagogická prax

Externý pedagóg  Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok, predmety matematika a fyzika.