Ľubica Uličná

stklhMedailónky učiteľov

„Už od malička som túžila starať sa o niekoho, pomáhať, deliť sa o pocity, ktorých som mala veľa, s druhými ľuďmi. Toto mi umožnila profesia učiteľky. A pri tých najmenších to bolo tiež zaoberanie sa posolstvom rozprávok. Moje vnímanie okolitej prírody krásneho Liptova spôsobilo, že som ju začala maľovať. A ako mi roky pribúdajú, tým radšej mám veľkolepý a krásny úkaz – divadlo. Od toho sa odvíja aj môj srdcový vzťah k tejto škole.“

Vzdelanie

Pedagogická škola Turčianske Teplice – učiteľstvo pre MŠ

Dvojročná cyklická príprava vedúcich školských pracovníkov B. Bystrica

Súkromné štúdium u Karola Feňveša

Školenia poriadané školskými, kultúrnymi a osvetovými inštitúciami

Pedagogická prax 

Učiteľka MŠ Pribylina, učiteľka 4.MŠ L.Mikuláš, riaditeľka SZ J-MŠ Dovalovo, riaditeľka MŠ Belanská L. Hrádok, zástupkyňa riaditeľky ZŠ JDM L. Hrádok, učiteľka ZŠ s MŠ Svätý Kríž ,učiteľka ZŠ s MŠ Liptovský Ján

Iniciatívy 

Výtvarná činnosť – práce detí aj vlastné na celoslovenských a medzinárodných výstavách, autorské výstavy, spoločné výstavy Jarný salón, Výtvarné spektrum, Z tvorby, MY, Chalupkovo Brezno, Textilná tvorba. Tvorba kostýmov pre tanečný klub Jessy, tvorba bábok, vedenie tvorivých dielní batiky

Súčasnosť

2018 – Chalupkovo Brezno/ celoslovenská prehliadka umeleckej tvorivosti učiteľov – zlaté pásmo v kategórii výtvarná tvorba

2019 – Textilná tvorba Kremnica – vystavené práce

2020 – Jarný salón LM – čestné uznanie, Výtvarné spektrumTurzovka –čestné uznanie, Výtvarné spektrum Dubnica nad Váhom – čestné uznanie

ART štúdio Liptovský Hrádok – vedúca sekcie výtvarnej a ľudovej tvorivosti

Externá pedagogička výtvarnej výchovy na Súkromnom tanečnom konzervatóriu v LH.